Studnie głębinowe

Odwierty

Studnie głębinowe

Jeśli mają Państwo problem z zaopatrzeniem budynku w wodę lub chcecie uniknąć wysokich rachunków za wodę, doskonałym rozwiązaniem jest studnia głębinowa!
Dajemy 100% gwarancji uzyskania wody w wykonanym odwiercie, w przypadku braku wody nasz klient nie ponosi żadnych kosztów z nim związanych!


Pierwszym etapem powstania studni jest badanie radiestezyjne podczas którego zostaną wyznaczone skrzyżowania cieków wodnych i określona przewidywalna głębokość wiercenia.

Dzięki doświadczeniu naszych radiestetów określamy Państwu całkowity koszt wykonania studni jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Do wykonania studni stosujemy tylko atestowane materiały najwyższej jakości:
- rury osłonowe stalowe o średnicy 194mm.
- rury i filtry studzienne przeznaczone do pitnej wody o średnicy 125mm.
- filtry żwirowe
- materiały uszczelniające Compactonit
- dezynfekcja studni
- pompowanie oczyszczające i pomiarowe

Proponujemy również montaż odpowiednio dobranych pomp głębinowych oraz doprowadzenie wody do budynku lub czasowej instalacji na okres budowy.

Rozliczenie za wykonaną studnie następuje po uzyskaniu podczas pompowania czystej wody i zakończeniu wszystkich zleconych nam prac!

Cena ustalana jest indywidualnie na działce inwestora. Cena obejmuje:
1. Koszty dojazdu z siedziby firmy do miejsca odwiertu
2. Prace przygotowawcze
3. Kompleksowe wykonanie odwiertu studziennego wraz z uzbrojeniem
4. Atestowane materiały najwyższej jakości potrzebne do budowy studni:
- rury i filtry studzienne
- obsypka żwirowa
- compactonit
- środki do dezynfekcji studni
5.Pompowanie oczyszczające i pomiarowe
6.Pisemna gwarancja

Materiały

Rury osłonowe

Wykonane ze stali konstrukcyjnej stanowią wstępną kolumnę studni. Sięga ona do warstwy wodonośnej lub litej skały. Stosowane są dla wzmocnienia ścian studni.

Rury studzienne gwintowane

Z atestem do wody pitnej, skonstruowane są aby wytrzymać obciążenia pochodzące od wypełnienia przestrzeni pierścieniowej żwirem filtracyjnym i od wytworzonej depresji przy pompowaniu. Sprostają natężeniu od skał pęczniejących niezależnie od głębokości. Stanowią one wraz z filtrami studziennymi kolumnę rur, w których będzie zabudowana pompa głębinowa.

Filtry studzienne

Poddawane są takim samym obciążeniom jak rury studzienne. Ale ich budowa (perforacja szczelinowa) powoduje, że odpowiadają większym normom wytrzymałościowym.

Żwir filtracyjny

Z atestem higienicznym, naturalny o zawartości krzemionki nie mniejszej niż96%, wielokrotnie płukany. Stosowany do zasypania filtrów przy uzdatnianiu wód pitnych.

Compactonit

Służy do uszczelnienia przestrzeni pierścieniowej. W zetknięciu z wodą pęcznieje, zmienia się w zwartą plastyczną masę, aby powstała warstwa izolacyjna.

Kontakt

F.H.U. Aquabella Izabela Wróbel
ul. Sportowa 5/II/8
57-340 Duszniki Zdrój

E-mail: aquabella@studnie.info.pl
Izabela Wróbel + 48 693 433 435
Dariusz Drabowicz + 48 665 533 878

Leave this empty:

projekt i wykonanie: