Studnie głębinowe
Odwierty

Wiercenie studni – sposób na zaopatrzenie budynku w wodę

Studnie głębinowe 2

Jeśli masz problem z zaopatrzeniem budynku w wodę lub chcesz uniknąć wysokich rachunków za media, doskonałym rozwiązaniem będzie studnia głębinowa. Mamy duże doświadczenie w wierceniu studni, ale też dysponujemy odpowiednim, specjalistycznym sprzętem. Sprawia to, że Klientom dajemy 100% gwarancji uzyskania wody w wykonanym odwiercie. W sytuacji, gdy w wywierconej studni stwierdzamy brak wody – Klient nie ponosi kosztów związanych z jej wykonaniem.Studnie głębinowe 1

Jak przebiega proces?

Proces wiercenia studni składa się z kilka etapów. Pierwszym z nich jest badanie radiestezyjne. Polega ono na wyznaczeniu skrzyżowania cieków wodnych i określenia przewidywanej głębokości wiercenia. Czynności te są wykonywane przez doświadczonych radiestetów, którzy pomagają również określić całkowity koszt wykonania studni, jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Studnie głębinowe wykonujemy przy wykorzystaniu najwyższej jakości, atestowanych materiałów. W ich skład wchodzą:

 • rury osłonowe stalowe o średnicy 194 mm,
 • rury i filtry studzienne przeznaczone do wody pitnej o średnicy 125 mm,
 • filtry żwirowe,
 • materiały uszczelniające Compactonit.

Przeprowadzamy także dezynfekcję studni oraz pompowanie oczyszczające i pomiarowe. W ramach świadczonych usług proponujemy również prawidłowe dobranie pomp głębinowych oraz doprowadzenie wody do budynku czy też wykonanie czasowej instalacji na okres budowy.

Każdorazowo, rozliczenie za świadczone usługi następuje dopiero po uzyskaniu podczas pompowania czystej wody i zakończeniu wszystkich zleconych prac.

Jaki jest koszt instalacji?

Koszt wiercenia studni jest indywidualnie ustalany na działce inwestora. Na ostateczną wartość składają się:

 • koszty dojazdu z siedziby firmy do miejsca odwiertu,
 • prace przygotowawcze,
 • kompleksowe wykonanie odwiertu studziennego wraz z uzbrojeniem,
 • najwyższej jakości atestowane materiały:
  • rury i filtry studzienne,
  • obsypka żwirowa,
  • compactonit,
  • środki do dezynfekcji studni,
 • pompowanie oczyszczające i pomiarowe,
 • pisemna gwarancja.

Zachęcamy do współpracy Klientów z Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Kłodzka i okolicznych miejscowości.

Materiały

Rury osłonowe

Rury osłonowe

Wykonane ze stali konstrukcyjnej stanowią wstępną kolumnę studni. Sięga ona do warstwy wodonośnej lub litej skały. Stosowane są dla wzmocnienia ścian studni.
Rury studzienne gwintowane

Rury studzienne gwintowane

Z atestem do wody pitnej, skonstruowane są aby wytrzymać obciążenia pochodzące od wypełnienia przestrzeni pierścieniowej żwirem filtracyjnym i od wytworzonej depresji przy pompowaniu. Sprostają natężeniu od skał pęczniejących niezależnie od głębokości. Stanowią one wraz z filtrami studziennymi kolumnę rur, w których będzie zabudowana pompa głębinowa.
Filtry studzienne

Filtry studzienne

Poddawane są takim samym obciążeniom jak rury studzienne. Ale ich budowa (perforacja szczelinowa) powoduje, że odpowiadają większym normom wytrzymałościowym.
Żwir filtracyjny

Żwir filtracyjny

Z atestem higienicznym, naturalny o zawartości krzemionki nie mniejszej niż96%, wielokrotnie płukany. Stosowany do zasypania filtrów przy uzdatnianiu wód pitnych.
Compactonit

Compactonit

Służy do uszczelnienia przestrzeni pierścieniowej. W zetknięciu z wodą pęcznieje, zmienia się w zwartą plastyczną masę, aby powstała warstwa izolacyjna.

Kontakt

F.H.U. Aquabella Izabela Wróbel
ul. Sportowa 5/II/8
57-340 Duszniki Zdrój

E-mail: aquabella@studnie.info.pl
Izabela Wróbel + 48 693 433 435
Dariusz Drabowicz + 48 665 533 878

Leave this empty:

projekt i wykonanie: logo creativeheads