Aqua Bella

Studnie głębinowe

Etapy postępowania przy wierceniu studni

Ujęcie wód podziemnych musi spełniać pewne wymagania. Jeśli miejsce, w którym planuje się wykonać studnię, spełnia normy m.in. dotyczące odległości od drzew czy od granicy działki, można rozpocząć prace nad studnią. Zależnie od tego, na jakie potrzeby wykonywana jest studnia, może być wymagane uzyskanie pozwolenia na jej budowę. 

Początkowe etapy wykonywania studni głębinowej

Pierwszą kwestią jest ustalenie miejsca odwiertu oraz przeprowadzenie badania radiestezyjnego. Polega ono na wyznaczeniu skrzyżowania cieków wodnych. Dzięki temu badaniu możliwe jest także określenie prawdopodobnej głębokości odwiertu.

Drugim etapem jest ustawienie maszyny wiertniczej w wyznaczonym miejscu, po czym wykonuje się wiercenie wstępne. Następnie rozpoczyna się wykonywanie otworu o większej średnicy oraz instalację stalowych rur osłonowych do momentu wystąpienia warstwy skalnej.

Następny etap to umieszczenie dolnego młotka wraz z kolumną żerdzi wiertniczych. Po tym następuje wiercenie zasadnicze. Skały przewierca się, wykorzystując technologię dolnego młotka. Jest to rodzaj wiercenia udarowego. Aby włączyć mechanizm, potrzebne jest dostarczenie do młotka sprężonego powietrza wytwarzanego przez kompresor. Wiercenie trwa aż do momentu dowiercenia się do warstwy wodonośnej.

Montaż najważniejszych elementów studni

Gdy nastąpi dowiercenie się do warstwy wodonośnej, woda zaczyna wytryskiwać z odwiertu. Wiercenie studni głębinowej trwa dopóty, dopóki nie zostanie przewiercona cała warstwa wodonośna. Gdy ilość wypływającej wody zaczyna być odpowiednia, odwiert pogłębiany jest jeszcze o kilka metrów. Następnym etapem jest umieszczenie kolumny rur filtracyjnych w otworze. Po zamontowaniu ich, dokładane są rury pełne. Kolejna czynność polega na obsypaniu przestrzeni pomiędzy rurami żwirkiem filtracyjnym. Następnie w otworze umieszcza się denko studni, chroniące wodę przed zanieczyszczeniami. Na końcu czyści się studnię z pozostałości po odwiercie. W tym celu odpompowuje się zanieczyszczoną wodę. Konieczne jest także sprawdzenie wydajności studni. Aby studnia mogła działać, niezbędne jest również dobranie odpowiedniej pompy głębinowej.