Aqua Bella

Studnie głębinowe

Jak zbudowane są studnie głębinowe?

Studnie głębinowe wykonuje się ją metodą wiercenia, w miejscach, w których znajdują się pokłady wodonośne. Wiercenie przebiega do momentu uzyskania dobrej jakości wody z głębszych warstw wodonośnych. Studia głębinowa składa się z wielu elementów. Konieczne jest dobranie materiałów do jej zabudowy oraz odpowiednich rur studziennych i filtracyjnych. Dzięki tym elementom studnia działa w sposób właściwy.

Elementy studni zabezpieczające ją przed zanieczyszczeniami

Pierwszą rzeczą, która ochrania studnię, jest rura studzienna i filtracyjna, służące do zabezpieczenia całej konstrukcji.

Elementem, który hermetycznie zamyka otwór studzienny, jest głowica. Dzięki niej do studni nie dostają się zanieczyszczenia.  

Elementem, który z kolei znajduje się na dnie studni, jest denko. Zamyka ono rurę podfiltrową oraz kolumny rur studziennych. Jeśli byłyby one otwarte, do wnętrza studni dostawałyby się zanieczyszczenia z gruntu. 

Przestrzeń pomiędzy ścianą odwiertu a filtrami, wypełnia się żwirem filtracyjnym. Zabezpiecza się ją również pierścieniem z kompakronitu służącym do odcięcia wód gruntowych. Główną cechą kompakronitu, dzięki której uszczelnia przestrzeń pierścieniową, jest to, że pęcznieje w zetknięciu z wodą. W ten sposób staje się zwartą masą plastyczną, tworzącą warstwę izolacyjną.

Do czego służą rury studzienne i filtry?

Rury studzienne oraz filtry to najważniejsze elementy konstrukcyjne studni głębinowej. Rurami studziennymi zabudowuje się odwiert studni. Wykonywane są najczęściej z PCV. Jest to surowiec trwały i odporny na wiele szkodliwych czynników, takich jak naprężenia pęczniejących skał, czy obciążenia w trakcie zapuszczania rur. Poza tym nie jest podatny na korozję, ma gładką powierzchnię, a łączenia rur są dobrej jakości.

Filtry w studniach głębinowych muszą być możliwie jak najlepszej jakości. Mają za zadanie oczyścić wstępnie wodę. Filtry dobiera się na podstawie m.in. budowy geologicznej podłoża.  Elementami kolumny filtrowej są rura podfiltrowa, nadfiltrowa i filtrowa.