Aqua Bella

Studnie głębinowe

Jakich formalności należy dopełnić, aby wykonać studnię głębinową?

Ilość formalności wiąże się z tym, jaki rodzaj studni chce się wykonać. W przypadku studni głębinowych na potrzeby gospodarstwa domowego, wymogów i formalności jest niewiele. Jednak w przypadku studni potrzebnych do użytku komercyjnego, wymagana jest duża ilość dokumentów. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli studnia ma być bardzo głęboka. 

Formalności dotyczące studni dla gospodarstwa domowego

Studnia przeznaczona na użytek prywatny musi spełniać kilka wymagań. Może mieć nie więcej niż 30 metrów głębokości, a jej średnioroczna wydajność dobowa nie może przekraczać 5 metrów sześciennych. Poza tym konieczne jest zaplanowanie położenia studni w miejscu wystarczająco odległym od granic działki i elementów, które mogą doprowadzić do zanieczyszczenia wody. Studnia dla gospodarstwa domowego nie wymaga wielu formalności. Jedyne, o co trzeba zadbać, to zgłoszenie zamiaru wykonania studni w najbliższym starostwie powiatowym. Wzór zgłoszenia powinien być dostępny w placówce albo na stronie internetowej starostwa. Do wzoru należy dołączyć szkic przedstawiający schemat studni głębinowej, którą planuje się wykonać. Urząd ma 30 dni na odpowiedź. Jeśli w tym czasie nie wyda sprzeciwu, można przystąpić do prac.

Pozwolenie na studnię mającą ponad 30 metrów głębokości

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy chce się wywiercić studnię głębinową mającą więcej niż 30 metrów głębokości lub pobierającą powyżej 5 metrów sześciennych wody na dobę. Podstawowym wymogiem jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Występuje się o nie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Aby uzyskać to pozwolenie, należy złożyć szereg dokumentów. Wśród nich jest:

  • opis zamierzonej działalności
  • wypis oraz wyrys miejscowego zagospodarowania przestrzennego
  • wypisy z rejestru gruntów w zasięgu oddziaływania studni
  • dokumentacja hydrogeologiczna
  • ocena wodnoprawna
  • decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
  • projekt instrukcji gospodarowania wodą

Kolejną rzeczą jest dokonanie opłaty za wydanie pozwolenia i załączenie dowodu wpłaty.

Zawartość dokumentacji dotyczących zezwolenia na wykonanie takiej studni określa Rozporządzenie Ministra Środowiska.