Aqua Bella

Studnie głębinowe

Jakie normy muszą spełniać studnie głębinowe?

Studnia mająca na celu umożliwienie dostępu do wody gospodarstwu domowemu wymaga spełnienia pewnych norm. Nie ma ich dużo, jednak koniecznie jest sprawdzenie, czy miejsce, w którym planuje się umieścić studnię, spełnia przepisy dotyczące zachowania odległości od konkretnych miejsc. Może się okazać, że zrobienie studni na danym terenie okaże się nie być możliwe.

Wymagania dotyczące umiejscowienia studni głębinowej

Najważniejszym wymogiem, który musi spełniać studnia głębinowa, jest jej odpowiednie umiejscowienie. W przypadku studni, która ma na celu dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, konieczne jest umieszczenie jej z dala od miejsc wskazanych przez przepisy. Studnia nie może znaleźć się bliżej niż 5 m od granicy działki i 7,5 m od rowu przydrożnego.

Budynki inwentarskie, silosy oraz zbiorniki do gromadzenia kompostu i innych nieczystości muszą znajdować się co najmniej 15 m od studni głębinowej. Najbliższy przewód kanalizacji  ze ściekami oczyszczonymi biologiczne może znajdować się dopiero 30 m od studni. Z kolei, jeśli kanalizacja lokalna nie zawiera urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków, odległość od takiego przewodu, musi wynosić aż 70 m. Taką samą odległość trzeba zachować od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych i od granicy pola filtracyjnego.

Kiedy można wykonać studnię bez pozwolenia?

Jeśli chce się wykonać studnię na swojej posesji, najpierw warto zaznajomić się z planem zagospodarowania przestrzennego. Plan ten może informować o zakazie wykonywania studni głębinowych na danym terenie.

W przypadku studni przeznaczonych na użytek prywatny, pozwolenie na budowę studni zwykle nie jest wymagane. Przepisy wymieniają kilka przypadków, w których pozwolenie wodnoprawne jest konieczne. Jest ono niezbędne w przypadku, gdy studnia ma być głębsza niż 30 m. Kolejną kwestią zmuszającą do otrzymania zgody, jest planowany pobór wody w ilości większej niż 5 m3 na dobę. Jeśli studnia nie spełnia tych dwóch wymogów, ale nie jest przeznaczona do zaspokajania potrzeb gospodarstwa domowego lub rolnego, to również konieczne jest uzyskanie pozwolenia na jej wykonanie.