Aqua Bella

Studnie głębinowe

Kiedy kopanie studni głębinowej jest opłacalne?

Woda to jedno z dóbr niezbędnych do życia. Może być doprowadzana do posiadłości wodociągami lub przy pomocy studni. Wodę najlepszej jakości uzyskuje się przy wykorzystaniu studni głębinowej, czyli ujęcia wód podziemnych sięgającego do głębszych warstw wodonośnych. Może to być uzupełniające lub jedyne źródło wody w mieszkaniu. Głębokość studni głębinowej wynosi od kilkudziesięciu do 250 metrów.

Kiedy warto zainwestować w studnię głębinową?

Studnia głębinowa to znaczny koszt, a więc nie w każdym przypadku inwestycja ta jest opłacalna. Aby przekonać się, czy budowa takiej studni ma sens, należy przeanalizować swoje zużycie wody. W domostwach, w których spożytkowanie wody jest spowodowane jedynie potrzebami związanymi z zachowaniem higieny, sprzątaniem domu i spożywaniem jej, wykonanie studni najprawdopodobniej nie będzie opłacalne.
Budowa studni może opłacić się osobom, które mają duże zużycie wody. Przykładem są posiadacze dużych ogrodów, którzy często je podlewają. Studnia jest dobrym sposobem na oszczędność również dla właścicieli basenu.
Drugą sytuacją, w której budowa studni ma sens, jest zła jakość wody wodociągowej. Woda pozyskiwana ze studni głębinowych jest zwykle bardzo dobrej jakości, często przewyższającej walory wody wodociągowej. W takim przypadku warto zainwestować w studnię z troski o swoje zdrowie.

Kiedy budowa studni jest konieczna?

Istnieją również sytuacje, w których wiercenie studni głębinowej jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Dzieje się tak, gdy konieczne jest samodzielne pociągnięcie instalacji z sieci wodociągowej do swojej posesji. Taka potrzeba może wyniknąć z sytuacji, w której gmina nie chce realizować pociągnięcia instalacji do granicy działki. Jeśli dom znajduje się daleko od najbliższego miejsca, z którego można poprowadzić instalację, koszt budowy studni może okazać się niższy.
Zdarza się również, że poprowadzenie instalacji jest niemożliwe. Wtedy własna studnia jest jedynym sposobem, aby mieć dostęp do wody. Poza studniami głębinowymi istnieją również inne rodzaje, np. studnie abisyńskie czy szybowe, jednak te rodzaje studni nie gwarantują wody tak dobrej jakości.