Aqua Bella

Studnie głębinowe

Odwierty pod pompy ciepła jako sposób na ekologiczne ogrzewanie

Wybór sposobu ogrzewania domu jest jedną z najbardziej istotnych decyzji podczas projektowania budynku. Ma wpływ na koszty eksploatacji domu i komfort mieszkańców. Jedną z metod grzewczych jest wykorzystanie pompy ciepła. Jest to urządzenie oddające energię pozyskaną ze środowiska do instalacji grzewczej. Zastosowanie pomp ciepła jest świetną alternatywą dla bardziej popularnych sposobów ogrzewania.

Jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła nie wytwarza własnej energii, tak jak ma to miejsce w systemach grzewczych zasilanych paliwami. Wykorzystuje energię, która pochodzi z gruntu, wody lub powietrza. Pompa ciepła działa na takiej samej zasadzie, na jakiej opiera się działanie lodówki, tylko że zamiast chłodzić pomieszczenie, ogrzewa je, oddając zimno na zewnątrz.

Do ogrzewania domu za pomocą pompy ciepła potrzebna jest energia elektryczna. Dzięki niej możliwe jest transportowanie ciepła z gruntów, wody lub powietrza.

Najbardziej wydajną metodą pozyskiwania ciepła, jest korzystanie z pomp opierających swoje działanie na niskotemperaturowej energii geotermalnej zakumulowanej w gruncie. Pompy gruntowe pobierają ciepło z ziemi dzięki temu, że są umieszczone poniżej strefy zamarzania. Aby móc zainstalować takie urządzenie, konieczne jest wykonanie odwiertu pod pompę ciepła

Najważniejsze zalety pomp ciepła

Największą zaletą pompy ciepła jest jej ekologiczność. Pompa 75% energii pobiera ze środowiska naturalnego. Pozostałe 25% to energia elektryczna konieczna do działania pompy. Dzięki temu, że w tym systemie nie zachodzi spalanie, do atmosfery nie są uwalniane zanieczyszczenia.

Dzięki zastosowaniu pomp ciepła możliwe jest ogrzanie domu oraz wody użytkowej. Do ogrzewania domu przy pomocy pompy ciepła można stosować ogrzewanie podłogowe, sufitowe lub grzejnikowe. Niektóre rodzaje pomp mogą służyć nie tylko jako ogrzewanie, ale również jako klimatyzacja. Dzięki temu można zminimalizować ilość posiadanych urządzeń potrzebnych do utrzymania optymalnej temperatury w mieszkaniu.

Kolejnym plusem pomp jest wygoda ich użytkowania. Nie ma konieczności przygotowywania opału, a urządzenia są bezobsługowe.