Na jakich zasadach działają pompy głębinowe?

Pompa głębinowa służy do pozyskiwania wody pitnej z podziemnego źródła, które znajduje się na głębokości ponad 8 metrów. Montowana jest w studni głębinowej. Urządzenie to jest w całości zanurzone w wodzie. Pompa składa się z układu hydraulicznego i silnika. Zależnie od rodzaju może być wykonana ze stali nierdzewnej, żeliwa, tworzyw sztucznych lub mosiądzu.

Czytaj dalej

Jakie normy muszą spełniać studnie głębinowe?

Studnia mająca na celu umożliwienie dostępu do wody gospodarstwu domowemu wymaga spełnienia pewnych norm. Nie ma ich dużo, jednak koniecznie jest sprawdzenie, czy miejsce, w którym planuje się umieścić studnię, spełnia przepisy dotyczące zachowania odległości od konkretnych miejsc. Może się okazać, że zrobienie studni na danym terenie okaże się nie być możliwe.

Czytaj dalej

Jakich formalności należy dopełnić, aby wykonać studnię głębinową?

Ilość formalności wiąże się z tym, jaki rodzaj studni chce się wykonać. W przypadku studni głębinowych na potrzeby gospodarstwa domowego, wymogów i formalności jest niewiele. Jednak w przypadku studni potrzebnych do użytku komercyjnego, wymagana jest duża ilość dokumentów. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli studnia ma być bardzo głęboka. 

Czytaj dalej

Etapy postępowania przy wierceniu studni

Ujęcie wód podziemnych musi spełniać pewne wymagania. Jeśli miejsce, w którym planuje się wykonać studnię, spełnia normy m.in. dotyczące odległości od drzew czy od granicy działki, można rozpocząć prace nad studnią. Zależnie od tego, na jakie potrzeby wykonywana jest studnia, może być wymagane uzyskanie pozwolenia na jej budowę. 

Czytaj dalej

Jak zbudowane są studnie głębinowe?

Studnie głębinowe wykonuje się ją metodą wiercenia, w miejscach, w których znajdują się pokłady wodonośne. Wiercenie przebiega do momentu uzyskania dobrej jakości wody z głębszych warstw wodonośnych. Studia głębinowa składa się z wielu elementów. Konieczne jest dobranie materiałów do jej zabudowy oraz odpowiednich rur studziennych i filtracyjnych. Dzięki tym elementom studnia działa w sposób właściwy.

Czytaj dalej