Aqua Bella

Studnie głębinowe

Blog

Kiedy kopanie studni głębinowej jest opłacalne?

Woda to jedno z dóbr niezbędnych do życia. Może być doprowadzana do posiadłości wodociągami lub przy pomocy studni. Wodę najlepszej jakości uzyskuje się przy wykorzystaniu studni głębinowej, czyli ujęcia wód podziemnych sięgającego do głębszych warstw wodonośnych. Może to być uzupełniające lub jedyne źródło wody w mieszkaniu. Głębokość studni głębinowej wynosi od kilkudziesięciu do 250 metrów.

Czytaj dalej

Odwierty pod pompy ciepła jako sposób na ekologiczne ogrzewanie

Wybór sposobu ogrzewania domu jest jedną z najbardziej istotnych decyzji podczas projektowania budynku. Ma wpływ na koszty eksploatacji domu i komfort mieszkańców. Jedną z metod grzewczych jest wykorzystanie pompy ciepła. Jest to urządzenie oddające energię pozyskaną ze środowiska do instalacji grzewczej. Zastosowanie pomp ciepła jest świetną alternatywą dla bardziej popularnych sposobów ogrzewania.

Czytaj dalej

Na jakich zasadach działają pompy głębinowe?

Pompa głębinowa służy do pozyskiwania wody pitnej z podziemnego źródła, które znajduje się na głębokości ponad 8 metrów. Montowana jest w studni głębinowej. Urządzenie to jest w całości zanurzone w wodzie. Pompa składa się z układu hydraulicznego i silnika. Zależnie od rodzaju może być wykonana ze stali nierdzewnej, żeliwa, tworzyw sztucznych lub mosiądzu.

Czytaj dalej

Jakie normy muszą spełniać studnie głębinowe?

Studnia mająca na celu umożliwienie dostępu do wody gospodarstwu domowemu wymaga spełnienia pewnych norm. Nie ma ich dużo, jednak koniecznie jest sprawdzenie, czy miejsce, w którym planuje się umieścić studnię, spełnia przepisy dotyczące zachowania odległości od konkretnych miejsc. Może się okazać, że zrobienie studni na danym terenie okaże się nie być możliwe.

Czytaj dalej

Jakich formalności należy dopełnić, aby wykonać studnię głębinową?

Ilość formalności wiąże się z tym, jaki rodzaj studni chce się wykonać. W przypadku studni głębinowych na potrzeby gospodarstwa domowego, wymogów i formalności jest niewiele. Jednak w przypadku studni potrzebnych do użytku komercyjnego, wymagana jest duża ilość dokumentów. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli studnia ma być bardzo głęboka. 

Czytaj dalej

Etapy postępowania przy wierceniu studni

Ujęcie wód podziemnych musi spełniać pewne wymagania. Jeśli miejsce, w którym planuje się wykonać studnię, spełnia normy m.in. dotyczące odległości od drzew czy od granicy działki, można rozpocząć prace nad studnią. Zależnie od tego, na jakie potrzeby wykonywana jest studnia, może być wymagane uzyskanie pozwolenia na jej budowę. 

Czytaj dalej

Jak zbudowane są studnie głębinowe?

Studnie głębinowe wykonuje się ją metodą wiercenia, w miejscach, w których znajdują się pokłady wodonośne. Wiercenie przebiega do momentu uzyskania dobrej jakości wody z głębszych warstw wodonośnych. Studia głębinowa składa się z wielu elementów. Konieczne jest dobranie materiałów do jej zabudowy oraz odpowiednich rur studziennych i filtracyjnych. Dzięki tym elementom studnia działa w sposób właściwy.

Czytaj dalej